Sportovní oddíly a kroužky

motivace sporty

"Spolek Pohybové centrum Akademie Valašsko jsme založili, abychom měli společně šanci dosáhnout legitimní podpory města, kraje a státu. Zatím je nás jenom několik nadšenců, trenérů a asistentů, ale nepřestávám věřit a pevně doufám, že tomu tak nebude nadlouho. Trpělivě vychováme mezi mládeží své následovníky a pokračovatele a pomoci nám může kdokoliv z řad občanů a rodičů. 

Připojte se a podpořte nás, prosím - svým zájmem, skutkem nebo jen dobrým slovem.

K pocitu osobního štěstí může sloužit také naplňování individuální a společenské morálky, která si žádá nefalšovaný zájem a angažovanost.

U nás to znamená především úsilí o zdraví a bezpečí mladé generace, o udržitelný rozvoj příležitostí volného času ke sportu a pohybu." Miroslav Coufal, předseda

Platby, kalendář událostí, oznámení...
Přihlášení do aplikace:

Partneři pohybového zdraví: