PRO DĚTI

animace fitness dítě
Obrázek

ZDRAVÉ DÍTĚ
~ kód 24403~


Zdravotní tělocvik pro předškoláky a mladší žáky (5-6 let)


...
Dům na rohu 3. patro fitness cvičebna č. 1, cena ...Kč *lze uplatnit na pojišťovně

Semafor PŘIPRAVUJEME

Lektorský program pro děti od 5 let.
Zaměřuje se na zdravý pohyb a zábavu s důrazem na prvky FIT-KID a DNS stabilizační prvky a relaxaci (správný podnět napomáhá dítěti cvičit s představou i pomůckami a nezapomínáme ani na dýchání).
Sleduje nácvik správných pohybových stereotypů dětí do běžného života i sportu.
Rušná část pohybové hry, průpravná část osvojení vnímání těla a pohybu.

Pro první přihlášení a platbu vyplňte registrační formulář

Platby, kalendář událostí, oznámení...
Přihlášení do aplikace:

Partneři pohybového zdraví: