Karate - pohybový kroužek

1x týdně čtvrtek 16:00-17:00 hod tělocvična ZŠ Valašské Klobouky

zábavná a kondiční pohybová průprava

1600 Kč (příspěvek 600 Kč/rok spolku Akademie Valašsko + školné 1000 Kč/rok pro DDM Val. Klobouky)

Povinný příspěvek 600 Kč uhradí rodiče převodem na účet spolku na základě registrace do systému Sport Club Management, který členům také vygeneruje unikátní variabilní symbol pro platbu.


Přihlašování do kroužku probíhá tradičním způsobem prostřednictvím kanceláře DDM a přes formulář ke stažení na webu DDM Valašské Klobouky. Přihlášku do DDM s platbou školného 1000 Kč si vyřeší každý samostatně (platbu pro DDM lze obvykle rozdělit na pololetí), ale s povinností doložit trenérovi elektronickou cestou kopii dokladu o zaplacení (stačí fotka v mobilu).

Platby, kalendář událostí, oznámení...
Přihlášení do aplikace:

Partneři pohybového zdraví: