Koncept Fyziofitness aneb Jak bezpečně na funkční pohyb nebo silový a vytrvalostní trénink?

26.09.2023

Koncept zdravotně sportovního cvičení FYZIOFITNESS překračuje pouhé kompenzační cvičení oslabených partií těla, narovnávání svalových dysbalancí a znovuobnovení svalové a pohybové souhry. 

Fyziofitness je znovuobjevování vrozených pohybových vzorců, které jsou pro tělo přirozené a samozřejmě zdraví prospěšné. Získané kompetence napomáhají předcházení zbytečných úrazů a prokazatelně podporují zlepšení výkonnosti na různých úrovních od začátečníka po pokročilé. Důvodů, proč se věnovat tomuto druhu tréninku je hned několik.

...jednostranné a často se opakující zatížení.

Ten první a nejčastější problém, pro který je koncept fyziofitness řešením, jsou degenerativní vlivy jednostranného a často se opakujícího zatížení u dospělých zejména v zaměstnání. Fyziofitness program pomáhá nenáročných způsobem a poměrně rychle nastartovat porozumění a uvědomělé vnímání těla a jeho pohybu z pohledu načasování a pozic jednotlivých segmentů těla. 

Po kratším zácviku je obvykle dospělý člověk schopen už sám ohlídat si rizika nevhodného držení těla nebo nástupu a souhry jednotlivých kloubů do určitého funkčního pohybu. Ať už se pro něco jen tak natahuje na dílně anebo v kanceláři nebo se chystá odrazit a přeskočit nečekanou překážku na chodníku. Dobrou motivací je také nabytá jistota, že zvládne ve zdraví ustát i náročnější typy tréninku, pokud se rozhodne zapracovat třeba na zlepšení své postavy nebo na celkové kondici.

Hlavním cílem může být udržet si formu co nejdéle do pokročilého věku.

U dětí  v současnosti ve velkém měřítku dochází k předčasné specializaci pro určité sporty. Převládají cyklické pohyby a chybí všeobecná pohybová řekněme gymnastická průprava založená na postupném posílení úponů, svalů a vazivových tkání, které zajišťují stabilizaci a pružnost těla. Hrubá motorika se rozvíjí již od narození a postupně se zdokonaluje až do puberty. Ale jsou určitá období, která jsou zcela zásadní pro zdravý rozvoj jedince do života a nejen do výkonnostního sportu. 

U dorostenců je už obvykle pozdě dohánět rovnováhu a koordinaci pohybu a je třeba nezanedbat ani dynamiku, výbušnost a schopnost akcelerace. Adolescenti často rychle narůstají do výšky a chybí jim dostatečné osvalení nebo svalová souhra. Ale fyziofitness pomáhá i tam, kde tělesné dispozice převládají, jen tomu neodpovídá výkonnost nebo se podezřele často objevují úrazy. To může být způsobené právě nevhodným pohybovým stereotypem nebo důrazem na nečekaně nesprávném místě.

Fyziotrenér obvykle umí upravit tréninkový plán také pro seniory, aby při cvičení nedocházelo k indikaci bolesti nebo selhávání pohybového aparátu.

Odpovědí centrální nervové soustavy na určité podněty zvenčí dodané zkušeným instruktorem lze probudit a akcentovat vrozené mimovolní reakce těla.  Běžně používané pokyny mohou mít negativní účinky na držení těla a ekonomii pohybu. Nestačí tedy zatínat určité svaly, někam tlačit konkrétní části těla. Pochopení fungování nervosvalového systému umožňuje dávat našemu mozku informace a podle nich dochází k různé kvalitě pohybu. Program lze uzpůsobit výkonnostním potřebám do mnoha oblastí života i pro nejrůznější druhy sportu.


FYZIOFITNESS... aneb NEBÝT KE SVÉMU TĚLU SLEPÍ, znamená znovuobjevení vnímání vlastního těla, jeho potřeb, a rozšíření znalostní báze a repertoáru pohybových dovedností.


Autor článku: Miroslav Coufal