Reference

Well-being ve firmách a služby pro zaměstnavatele

Fyzioterapeutické vedení a sportovní koučink 

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ

poúrazová pohybová terapie

přirozené funkční posilování a protahovaní

prevence a regenerace svalového a úponového přetížení 

Napravujeme tam, kde nezdravý životní styl oslabuje, ať už jsou to sedavá a jednotvárná práce, civilizační vlivy nebo špatné pohybové návyky, přetěžování organizmu či předčasné zaškolení ve sportu atd.

Programy pro sportovní oddíly a školské instituce

Workshop sebeobrany na zakázku

Gymnázium Valašské Klobouky

MOVE CENTRE S.R.O.

realizátor akce

Celkem 8 navazujících workshopů pro dvě skupiny středoškoláků

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

MOVE CENTRE S.R.O.

realizátor akce

Zapojených 80 studentů Gymnázia Valašské Klobouky

Pohybový seminář v rámci programu prevence patologických jevů ve společnosti

MOVE CENTRE S.R.O.

realizátor akce

Za účasti krajské radní paní Zuzany Fišerové (natáčeno regionální televizí TVS)

Třetí cyklus kurzů sebeobrany a reálné sebeobrany v Základní škole Valašské Klobouky

MOVE CENTRE S.R.O.

sponzor akce

Zapojených 289 žáků 

Druhý cyklus kurzů sebeobrany a reálné sebeobrany v Základní škole Valašské Klobouky

MOVE CENTRE S.R.O.

sponzor akce

První cyklus kurzů sebeobrany a reálné sebeobrany pro žáky 2. stupně ZŠ Valašské Klobouky

MOVE CENTRE S.R.O.

sponzor akce

MOVE CENTRE S.R.O.

hlavní sponzor a organizátor akce pro sportovní spolek Akademie Valašsko-Bojové sporty a sebeobrana z. s.